Past het bij jou?

Er zijn ontzettend veel mediums in de wereld, en allemaal zijn ze anders, werken ze anders, en geven ze andere type berichten door. De ene met de tarot, dan hebben we nog de pendel, spontane waarnemingen, of aan de hand van energie of aan de hand van helemaal niks. You name it en het is daar. De mogelijkheden waarop mediumschap zich uit zijn talloos, en dat is maar goed ook want de mens en zijn belevingsvorm is er ook in talloze vormen. Ook de inhoud en diepgang van de berichten verschilt per medium, en dat is fijn.

De reden dat ik dit stukje schrijf, is dat ik denk dat het goed is te beschrijven wat voor type doorgeefluik ik dan weer ben, want er zijn er zoveel, en de vraag is dan bij wie voel je je thuis? Wie past er bij jou, en wie past er bij mij? Natuurlijk steek je altijd iets van elkaar op, zo is het hele leven. Je geeft het meeste aan jezelf door gewoon bij jezelf te blijven, dus door in gesprek te gaan met iemand die daar bij past. Laat ik dus eens omschrijven wie er bij mij past. Dan heb je vanzelf wel in de gaten van hee die Iris daar kan ik wel wat mee, of o gut nee hoor dat is drie keer niks voor mij ik kan beter naar iemand anders gaan.

En als je dan vraagt Iris voor wie werk je graag, zijn daar twee antwoorden op.

De ene is dat ik werk voor iedereen, want ik ben maar gewoon postbode. Ik bepaal de inhoud van de post die ik aflever niet, want dat doet de Bron waar de informatie vandaan komt. Ik zoek daar de geadresseerde bij, en vertel over de inhoud van de post en wat die post nou eigenlijk zeggen wil. Voor iedereen ligt er post klaar, dus werk ik voor iedereen. De andere is dat ik een bepaald type post krijg, net zoals ieder medium dat krijgt, die bij een bepaald type mens past. De post die ik bezorg heeft diepgang, zoekt de kern, legt verbanden, gaat over je binnenwereld in relatie tot de buitenwereld en andersom. Daarbij ben ik nuchter, en zeg ik bijvoorbeeld “ga niet vliegen als je niet eerst geleerd hebt te landen”. Stel het symbool van de reading is een broodje pindakaas, dan krijg je via mij het broodje pindakaas inclusief hoe het broodje gesneden is, wit of bruin, met of zonder sesam, veel of weinig boter en hoeveel pindakaas is dan goed voor je? Ik houd het niet bij het broodje pindakaas alleen. Want hoe dat eruit ziet, dat weet je zelf wel. Ik rafel uit voor jou en bouw het vanuit de details weer op.

(op de volgende pagina kun je verder lezen)