De boodschap van de witte veer

Iris, lief mensenkind, jij vroeg ons naar de boodschap van de witte veer.

De witte veer heeft altijd al een connectie met de mensheid gehad. In vroeger tijden, lang geleden, wisten mensen al hoe de witte veer in hun leven betekenis kon geven. Het is niet voor niets, dat de witte veer gelinkt wordt aan het engelen-bestaan. We noemen dat engelen-bestaan, omdat de vraag bij de mensen is niet alleen van wie ben ik, maar ook van stel dat als ik als mens besta, waar ligt dan mijn oorsprong? Waar ligt mijn oorsprong, waar kom ik vandaan, waar ben ik ooit geweest, en waar mag ik naar toe?

In het wezen van de mens, gaat het om het we-zen, het Zijn, zoals wij dat altijd noemen richting jou, omdat jij dat Zijn zo inzichtelijk kan maken voor de mensen, hen het kan laten voelen, van het Ik Ben… Het Ben, het Al, en dan stap je als automatisch het kosmisch bewustzijn in. Daartoe leidt de betekenis van de witte veer, de witte veer van het engelen-bestaan, wat in feite het mens-bestaan is.

In de manier waarop het leven tot stand komt, zijn er vele parallellen te noemen. Ze zijn te voelen, te zien, en te herkennen als frequentie die bekend is bij de mens van ouds-her. De mens vanuit de tijd dat de dieren onvoorspelbaar waren, zo heel anders als dat jullie ze nu in hokjes stoppen en dirigeren, en vanuit de tijd dat mensen wisten hoe elkaar te dienen. Vanuit de tijd dat de Maya’s de kennis herkenden en doorvoerden in hun leven en binnen connecties elders in het universum. Uit de tijd dat de beer haar hol groef en deelde met de kleine dieren want zo voedden zij elkaars bestaan vanuit wijsheid. Uit de tijd dat de eerste stappen werden gezet naar de mens-rechtop, en voedsel werd begrepen als iets wat je kon verbouwen. Zo lang al, is er begrip voor de witte veer, het begrip van de witte veer. En zo zit ook de witte veer, net zoals veel andere zaken, van oudsher al in ons collectief geheugen. En dat is wat we dus herkennen bij het ervaren van de ontmoeting met een witte veer.

De mens is als de engel, en de engel is als de mens.
De mens heeft vleugels, alleen… beseft het niet.
De mens is volledige liefde en aanvaarding van al-wat-is, alleen… is het vergeten.
De mens is zo vol van mogelijkheden in volledige schepping, alleen….. is verstrikt geraakt in het verstand dat zegt ik mag het niet, ik kan het niet, ik heb het niet verdiend.
De mens heeft bedacht dat onderlinge strijd de victorie kan leveren van het totale bestaan.

Maar is dat zo?

Door de eeuwen heen hebben de mensen de liefde gekoesterd en de haat gehaat. Men is op de barricades gegaan om te winnen –want anders zou men immers verliezen?

Wij zeggen, steeds weer met de witte veer, van kom…. heb de liefde lief, en zie dat de haat een omgevormde onmacht richting liefde is. Zie dat deze onmacht in feite ook liefde is.. liefde voor de overgave aan je mooie menszijn, want dat zijn jullie, allemaal. Voel diep in je wezen weer die engel, de engel die jij ook bent, die elk mens is, ook al lijkt het aardse pad er eentje van tegenstellingen en een focus op alles wat je de mens niet wensen zou.

En daarom de witte veer. De witte veer als symbool van wie je bent, waar je oorsprong ligt als engelbewustzijn, waar je naar toe mag gaan, en wat je ervaart door te zien dat jij zo mooi bent, zo heel bent, zo vol van alles wat we altijd zo bedoeld hebben om in het Licht te brengen. Je zou kunnen zeggen van elke witte veer is als Licht op je pad. Als een kadootje wat je uit mag pakken, en waarbinnen je dan jezelf altijd vindt.

Elke witte veer die je ontmoet, zegt sta even stil bij dit… sta stil en ga even zitten. Sta stil en ga even zitten bij wat je in je diepste binnenste behoeft. En uit dat, maak dat kenbaar, schreeuw het desnoods van de daken, van Ik Ben! En wat ben je dan? Engel-bewustzijn. Zo simpel is het. Wat jij bent en ieder mens is, is een wezen dat het vermogen heeft elkaar de hand te reiken en lief te hebben. En dat zit in het binnenste van de witte veer, net zoals jij als prachtig wezen in het binnenste zit van het lichaam van vlees en bloed.

En we weten wel, van de menselijke vraag van hoe komen die veren dan daar? Hoe kan het, dat er net op dat moment, op de onmogelijkste plaatsen, die her-innering aan overgave aan de mens kan verschijnen in de vorm van de witte veer? Wij maken gebruik van de energie van de mens, die meerdere vormen heeft dan de mens zien kan. Binnen die frequentie aan mogelijkheden verschijnt de witte veer. Want is het niet zo, dat de werkelijkheid van zoals de mens die beschouwt, in feite een projectie is van je innerlijk bewustzijn? Zou er niet meer te zien zijn, als je leert vanuit je binnenste te kijken?

Kijk, voel, ervaar, en leef… als een Engel op aarde. Want dat is wat jullie allemaal zijn. Elke veer vraagt om te luisteren naar je hart, en dit ook uit te dragen in elke vindbare taal. Het is goed zo. Alles is goed, en alles is één.

Dank voor dit bericht, een dank ook van onze kant. Pluk de dag. Ze is er voor jou.

Raphaël